Pracownicy z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy: Jeśli jesteś obywatelem państwa nienależącego do UE, możesz to zrobić tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiedni dokument pobytowy (wiza pracownicza, karta czasowego lub stałego pobytu) i odpowiednie zezwolenie na pracę (z wyjątkiem studentów i innych zwolniony z tego obowiązku) .

Jeśli zgubisz się wśród licznych kryteriów obowiązujących przepisów, nie masz czasu lub po prostu nie lubisz biurokracji i kolejek, pamiętaj, że usługi oferowane przez naszą agencję pracy są przeznaczone wyłącznie dla pracowników z Ukrainy. Wyjaśnimy, jak zmieniły się polskie przepisy, które teraz ułatwiają Ukraińcom legalny pobyt i pracę w Polsce.

Co powinni wiedzieć pracownicy z Ukrainy

Ustawa o pomocy Ukraińcom z marca 2022 r. ma związek z toczącą się w kraju wojną. Dotyczy to również małżonków bez obywatelstwa ukraińskiego. Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy z Ukrainy https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/ mogą pracować w Polsce, o ile są legalnie obecni i przedstawią ważne zezwolenie na pobyt. Ponadto mogą również legalnie pracować w Polsce, jeśli przyjadą do Polski 24 lutego 2022 r. i potwierdzą chęć pozostania w naszym kraju. Przedsiębiorcy mogą zatrudniać pracowników z Ukrainy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Obywatele ukraińscy korzystają z tymczasowej ochrony przez okres 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. do 23 sierpnia 2023 r. Pracownicy z Ukrainy otrzymują zezwolenie na pobyt, dzięki któremu mają prawo przebywać w Polsce legalnie. Takimi dokumentami są: zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, paszport bezwizowy, zaświadczenie o ochronie czasowej.

Agencja pracy dla pracowników Ukrainy

Zapraszamy pracowników ukraińskich do zgłaszania się do naszej agencji zatrudnienia i zapewniamy, że nasza współpraca jest efektywna i korzystna. Zajmujemy się całym procesem rekrutacji. Oferowany zakres współpracy może się różnić w zależności od potrzeb konkretnej osoby. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że formalności są ważne dla obcokrajowców, dlatego odpowiadamy przed nimi.

Nasze wsparcie może mieć charakter wspierający lub kompleksowy. Bazując na doświadczeniu naszej kadry starannie przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty. Pomagamy pracownikom emigrantów dostosować się do polskich realiów. Możemy ich wspierać na każdym etapie, od zakupu karty SIM i otwarcia konta bankowego po badania lekarskie i szkolenia.

W razie potrzeby nasza agencja pracy może zapewnić tłumaczenie, kompleksową obsługę kadrową i płatniczą, a także pomóc w zorganizowaniu i uzyskaniu polskiej karty czasowego lub stałego pobytu. Oprócz bezpośredniego wspierania i podejmowania kluczowych obowiązków związanych z zatrudnianiem organizacji, świadczymy również usługi organizacyjne i doradcze na rzecz zainteresowanych stron. Doradztwo prawne, profesjonalne i handlowe to wszystkie nasze atuty. Możemy również pomóc Ci ocenić ryzyko inwestycyjne oraz przeanalizować konkurencję i rynki.

Pomoc ukraińskim pracownikom w dostosowaniu się do nowego miejsca pracy

Pracownicy z Ukrainy
Pracownicy z Ukrainy

Rozumiemy, jak trudno jest przystosować ukraińskich pracowników do nowego miejsca z dala od domu. Jesteśmy świadomi wyzwań i możliwości, które mogą się pojawić. Załatwiamy wszelkie niezbędne sprawy formalne związane z zakwaterowaniem i pracą. Zacznij od obsługi administracyjno-prawnej, aby zapoznać się z obecną sytuacją. Pomagamy znaleźć miejsca noclegowe. Zajmujemy się wszystkimi sprawami urzędowymi. Udzielamy niezbędnych informacji o pracy, której szukasz oraz podajemy ważne numery telefonów. Każdy cudzoziemiec może uzyskać cenne porady dotyczące najważniejszych potrzeb, nie tylko związanych z zatrudnieniem, ale także życiem codziennym. Oczywiście to nie wszystko.

W Twoim imieniu negocjujemy warunki umowy z Twoim pracodawcą, ustalamy wszystkie szczegóły oraz integrujemy Twoje potrzeby i oczekiwania przyszłego pracodawcy. Wspieramy każdego pracownika na Ukrainie w otwieraniu kont bankowych, przygotowaniu wiz i dokumentów imigracyjnych. To samo dotyczy ubiegania się o kartę pobytu lub PESEL, NIP itp.

Wszystko dla szybkiej i łatwej adaptacji do nowych warunków. Dokładamy wszelkich starań, aby zaspokoić potrzeby każdego obcokrajowca. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej agencji pracy. Opowiedz nam o swojej obecnej sytuacji, problemie, który próbujesz rozwiązać, i pozwól nam Ci pomóc!

Leasing pracowniczy – jesteśmy ekspertami w zakresie leasingu Twojej firmy

Jak łatwo się domyślić, w przypadku leasingu pracowniczego firma zatrudnia fachowców lub grupę pracowników z Ukrainy https://www.stowarzyszenie-hubertus.pl/pracownicy-z-ukrainy/, którzy są następnie zatrudniani na określony czas lub do określonego zadania w innej firmie. Leasing pracowniczy daje wiele korzyści. To świetne rozwiązanie, gdy musisz zrealizować zamówienie, ale Twoja firma nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych ekspertów. To zaskakująco dobre rozwiązanie, ponieważ bez problemu wykonamy takie zadanie bez przeciążania naszych pracowników i szybkiej zmiany dotychczasowej organizacji pracy.

Rekomendowani przez naszą agencję pracy ukraińscy pracownicy są doświadczeni i potrafią wykazać się swoimi umiejętnościami. Są wykwalifikowani i przeszkoleni do wykonywania określonych funkcji i rozwiązywania konkretnych problemów. Firmy wspierane są zgodnie z oczekiwaniami, a koszty są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnego zatrudnienia.

Pracodawcy otrzymują pracowników, których kompetencje są adekwatne do wykonywanych zadań i oczekiwań stron, bez dodatkowych formalnych obowiązków i zobowiązań. Nasza agencja pracy na bieżąco monitoruje każde zlecenie i bierze pełną odpowiedzialność za jego prawidłową realizację. Kontrolujemy sytuację, zajmujemy się ubezpieczeniami, podatkami, dokumentacją, badaniami lekarskimi, szkoleniami BHP i nie tylko. Skontaktuj się z nami, a omówimy warunki naszej przyszłej współpracy!