Mikropożyczki

Mikropożyczki

Mikropożyczki czekają na  przyszłych przedsiębiorców. Preferencyjna oferta cieszy się rekordowym zainteresowaniem. To kolejny instrument finansowy oferowany przyszłym przedsiębiorcom przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w województwie opolskim. Zainteresowanie nim jest wysokie, ale to nie zaskakuje, biorąc pod uwagę dużą atrakcyjność pożyczki. To instrument niskooprocentowany, skierowany do podmiotów, które planują założenie  działalności gospodarczej. Może stanowić swoisty impuls do wejścia w przedsiębiorczość. Mikropożyczka cieszy się zainteresowaniem mieszkańców regionu, widzimy to szczególnie w czasie pandemii – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Maksymalna kwota pożyczki to 113 tysięcy złotych. 

Dzięki środkom z pożyczki utworzono firmy, reprezentujące m.in. takie  branże jak:  budowlaną, kosmetyczną, gastronomiczną,  i wiele innych  – mówi Anna Kozok, Doradca ds. finansowania przedsiębiorstw z oddziału w Opolu. Chętnie pomagamy przyszłym przedsiębiorcom przy wypełnianiu dokumentacji, wymaganej przy ubieganiu się o przedmiotowe finansowanie, wyjaśniamy wszelkie kwestie dotyczące całego  procesu. Można przyjść do nas do oddziału w Opolu, jak również skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo – dodaje Anna Kozok.

Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego  oraz z wkładu własnego Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Fundacji.

– Mikropożyczka może wynieść nawet 113 tysięcy złotych. Karencja  w spłacie wynosi 12 miesięcy, a okres spłaty może być rozłożony nawet na siedem lat – dodaje Marcin Pawłowski.

Co musicie wiedzieć o Mikropożyczce?

  • Okres spłaty do 84 miesięcy
  • Okres karencji do 12 miesięcy
  • Grupa docelowa: osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) i pracujące o niskich dochodach (wg kryteriów określonych szczegółowo w Regulaminie)
  • Oprocentowanie  aktualne  0,18 %  w stosunku rocznym, utrzymane dla całego okresu finansowania.
  • Brak innych opłat i prowizji
  • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP
  • Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.