Czym zajmuje się geologia złożowa?

Czym zajmuje się geologia złożowa? Poszukiwanie złóż surowców mineralnych to inwestycja obliczona na wiele lat. Geologia złożowa jest bardzo specyficznym działem klasycznej geologii. Zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniem podziemnych zasobów, takich jak węgiel, kruszce, ropa, gaz. Każdy inwestor, który chce uruchomić kopalnię lub poszerzyć jej teren, musi postarać się o odpowiednie koncesje i zezwolenia. Prawo górnicze jest podstawowym aktem prawnym, ustawą mówiącą o szczegółach wydobywania złóż na terenie kraju. Gdzie zatem szukać geologa, który pomoże zaplanować inwestycję? Przedsiębiorstwa geologiczne specjalizują się w poszukiwaniu złóż i opracowaniu dokumentacji na pozyskanie koncesji.

Geolog określi wielkość i jakość złóż podziemnych

Każdy typ kopalni, kamieniołomu i różne formy wydobycia złóż mineralnych wymagają pomocy geologa. Profesjonalne przedsiębiorstwa świadczą szeroko zakrojona pomoc z zakresu dokumentowania złóż. Także działalność kamieniołomów, piaskowni, żwirowni, wymaga pomocy ze strony geologów. Znawcy warstw skalnych i tego, co kryje się pod ziemią, potrafią dokładnie określić, jak duże są złoża i czy opłaca się ich wydobycie. W przypadku niewielkiej ilości kruszców może okazać się, że trzeba przeszukiwać zupełnie inny obszar. Precyzyjny sprzęt pomaga prognozować wydobycie surowców na wiele lat. Tym właśnie zajmuje się geologia złożowa.

Czy warto inwestować w prywatny kamieniołom ze złożami kruszców?

W wielu regionach kraju złoża kamieni znajdują się zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Czy warto inwestować w założenia kamieniołomu? Z pewnością dobrze zaplanowane przedsięwzięcie przyniesie zyski. Skały granitowe, bazaltowe, łupki i wiele innych kamieni wykorzystuje się w budownictwie. Kostka granitowa ma wiele zastosowań w dekoracji wnętrz, ogrodów i budowie nawierzchni. Bazalt powszechnie służy do budowy dróg. Dlatego, jeśli ktoś planuje tego typu inwestycje w wydobycie surowców mineralnych i kruszyw, powinien zasięgnąć rady geologa. Jednym z ważniejszych profili działalności fachowców od ziemi jest geologia złożowa. Profesjonalne badania gruntu i terenu, odwierty i analiza skał pozwalają określić, jak duże wydobycie możliwe jest na terenie kamieniołomu. Cenne skały granitowe są bardzo popularnym materiałem. Granit potrzebny jest na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Z pomocą geologa od złóż naturalnych można dokładnie przewidzieć, jakie wpływy będą z działania kamieniołomu.baner-badania-terenowe

Złoża surowców naturalnych w badaniach geologicznych

Profesjonalna geologia złożowa wykorzystuje w badaniach terenowych bardzo precyzyjny sprzęt. Innowacyjne metody badań geologicznych pozwalają oszacować wielkość podziemnych złóż. Zasoby surowców naturalnych wystarczają na stworzenie kopalni podziemnej lub kamieniołomu. Przedsiębiorstwo geologiczne pomaga w tego typu inwestycjach. Pierwszym krokiem do założenia kopalni jest przeprowadzenie szczegółowych badań. Jednym z elementów pracy geologa złożowego jest określenie wpływu kopalni na środowisko i najbliższe otoczenie. Przepisy prawa np. ustawa o górnictwie, regulują wszelkie kwestie związane z wydobywaniem surowców mineralnych. Pomoc geologa jest nieoceniona w przygotowaniu inwestycji wydobywczej.

Dokumentacja złóż zgodnie z wiedzą geologiczną

Dokumentacja złóż naturalnych to ważny element pracy geologa. Fachowiec z wieloletnim doświadczeniem bazuje zarówno na aktualnych mapach terenowych, jak i na wynikach odwiertów. Szukanie ropy lub gazu łupkowego wymaga dostępu do nowoczesnych technologii. Usługi z zakresu geologii złożowej obejmują szukanie surowców i dokumentowanie złóż. Opracowania geologiczne niezbędne są do uzyskania koncesji na poszukiwanie i wydobywanie węgla, kamieni i ropy lub gazu. Prawo górnicze nakłada na inwestora obowiązek posiadania szczegółowej dokumentacji. Kopalnia, kamieniołom, odkrywka i wyrobisko muszą być dokładnie opisane, sfotografowane i naniesione na mapy. Tymi czynnościami zajmuje się geologia złożowa. Usługi z zakresu kontroli wyrobisk i sprawdzania jakości minerałów to zadanie, które można powierzyć firmie geotechnicznej. Zajmuje się opracowaniem raportów, monitorowaniem przebiegu prac wydobywczych i wieloma innymi czynnościami. Przy prowadzeniu poszukiwań minerałów i zwiększeniu wydobycia geolog podpowie, jak wykonać dokumentację i wniosek o przyznanie koncesji.

Zezwolenia na prace geologiczne przy złożach węgla, ropy, gazu

Złoża węgla wciąż mają duże zasoby, które można pozyskiwać. Także inne surowce naturalne stają się opłacalnym źródłem dochodów. Coraz częściej geologia złożowa wykorzystywana jest przy poszukiwaniu gazu łupkowego. To alternatywne, czyste i ekologiczne źródło energii. Na terenie kraju znajduje się wiele miejsc, w których prywatni inwestorzy poszukują gazu łupkowego. Przed wykonaniem odwiertów geolog złożowy dokumentuje pracę i prognozuje opłacalność wydobycia. Specjalistyczna aparatura pomiarowa zapewnia dokładne wyniki badań. Dzięki nowoczesnym metodom poszukiwań gazu łupkowego można wskazać miejsce, w którym odwiert zapewni największe wydobycie tego surowca.