Rozwody nie muszą być traumatyczne, jeżeli korzysta się z pomocy prawnika

Dziś dość rzadko można znaleźć idealny rozwód, w którym małżonkowie mogą samodzielnie rozdzielić cały majątek ruchomy i nieruchomy. Najczęściej na tym polu królują prawdziwe bitwy, których po prostu nie da się zakończyć bez pomocy rodzinnego prawnika. Jeśli konfliktu nie udało się uniknąć i sprawa trafiła do sądu, lepiej nie podejmować prób podziału majątku ani nie ustalać, z kim dzieci będą mieszkać samodzielnie. Warto skorzystać z usług prawnika rozwodowego. Doradzi, podpowie, jak poprawnie zachować się w konkretnej sytuacji.To wszystko pozwoli znacznie szybciej rozwiązać wszystkie problemy i zacząć budować nowe życie pozamałżeńskie, zachowując w miarę możliwości przyjazne stosunki.

Usługi prawników zajmujących się rozwodami

Rozwód to trudny proces zarówno z moralnego, jak i często materialnego punktu widzenia. W większości przypadków jest stresujący, zabiera dużo energii, nerwów i czasu. Jeśli chce się tego uniknąć i sprawić, by proces rozwodowy był tak szybki i łatwy, prawnik rozwodowy może pomóc. Zgodnie z kodeksem etyki, zapobieganie sporom jest integralną częścią pracy prawnika. Adwokat, jako doświadczony mediator, będzie dążył do rozstrzygania sporów rodzinnych poza sądem, co pozwoli zaoszczędzić nerwów podczas rozwodu. Zadba  o kształtowanie silnej pozycji prawnej w sądzie, identyfikuje i pomoże zebrać niezbędne dowody, które pozwolą osiągnąć pożądane rezultaty w sprawach o podział majątku, ustalenie kolejności komunikacji czy miejsca zamieszkania wspólnych dzieci.

Sprawdź również:

 

Działania w sądzie w sprawie o rozwód

Czas trwania procesu i jego wynik zależy od wielu czynników: relacji byłych małżonków, wielkości roszczeń majątkowych stron, chęci rozwiązania pojawiających się problemów poprzez zawarcie ugody. Zdarza się, że mąż lub żona celowo przedłużają rozprawę lub nie pozwalają na korzystanie ze wspólnego majątku. Każda sytuacja sporna ma swój własny algorytm niezbędnych i skutecznych działań. Adwokat od rozwodów z Opola  wie, które z nich będą miały znaczenie w sądzie, co zostanie ocenione przez władze opiekuńcze, którą ocenę i badanie najlepiej przeprowadzić i kiedy.

Najczęstsze spory, które pojawiają się podczas rozwodu:

 • Zobowiązania alimentacyjne i ich wielkość
 • Podział majątku (mieszkanie, samochód, działka, dom letniskowy, rachunki bankowe)
 • Ustalenie miejsca zamieszkania dzieci
 • Określenie kolejności komunikacji z dziećmi.

Rodzaje usług prawnika w sporach rodzinnych

W szczególności chodzi o następujące kwestie w sprawie o rozwód:

 • Ustne lub pisemne konsultacje z klientem
 • Pomoc w zebraniu niezbędnych dokumentów
 • Pomoc w sporządzeniu pozwu
 • Przygotowanie odpowiedzi na odwołanie strony przeciwnej
 • Pomoc w zbieraniu różnych dowodów
 • Pomoc w znalezieniu ukrytej własności współmałżonka
 • Ustalenie procedury korzystania z nieruchomości, (kto dostanie pokój, kto dostanie samochód, jak korzystać ze wspólnego domu)
 • Pomoże z wyprzedzeniem zająć majątek wspólny, aby małżonek nie przepisał całego majątku przed rozpoczęciem procesu
 • Reprezentacja interesów w sądzie różnych szczebli
 • Odwołanie od decyzji sądu.

Geneza konfliktu zawsze występuje w rodzinie i konieczne jest określenie w czasie, kiedy zwrócić się o pomoc do specjalistów w tej dziedzinie. Jest to konieczne, aby zapobiec wystąpieniu największej intensywności, kiedy nie będzie odwrotu i nie będzie można uratować małżeństwa. Dlatego zwrócenie się do prawnika rodzinnego nie oznacza, że nie ma już szans na utrzymanie rodziny razem. Bardzo często praktyka pokazuje zupełnie odwrotnie, gdy jest to prawnik rodzinny, który jest jednocześnie psychologiem, który potrafi znacząco poprawić atmosferę w rodzinie, dlatego nie należy obawiać się kontaktu ze specjalistami.

Zobacz również:

Prawnik rodzinny jest asystentem w pokonaniu trudnego procesu rozwodowego

Postępowanie rozwodowe wywołuje bardzo silne uczucia u obu stron zaangażowanych w proces. Oczywiście wynika to z samego wyniku nieudanego związku, ale także w dużej mierze z kwestii prawnych dotyczących podziału majątku czy z kim zostaną dzieci. Adwokat rodzinny będzie mógł przekonać klienta do wyboru najlepszej strategii, co pozwoli mu na wybór warunków rozwodu, a alimenty na dziecko można też ustalić na zasadzie dobrowolności, o czym warto wiedzieć. Nie należy też zapominać, że prawnik rodzinny może nie tylko znacznie przyspieszyć tę nieprzyjemną procedurę, ale także pomóc uniknąć różnych momentów, które mogą kolidować z pozytywnym wynikiem dla klienta.

Dzieci, zwłaszcza nieletnie i emocje związane z ich przyszłością mogą znacznie pogorszyć sytuację. Pytanie – gdzie i z kim będą mieszkać dzieci, procedura wyliczania alimentów i wiele innych problemów pomoże rozwiązać prawnik rodzinny. Problemy takie jak rozwód, podział majątku to kwestie, które bardzo trudno rozwiązać samodzielnie. Należy pamiętać, że alimenty i ich wyliczanie są przeprowadzane z uwzględnieniem całego dochodu małżonka, w zależności od tego, z którym z rodziców dziecko będzie mieszkać. Adwokat ds. sporów rodzinnych pomaga w rozwiązywaniu problemów majątkowych i niemajątkowych, ułatwia proces rozwodowy i rozwiązuje problemy na korzyść swojego klienta.

Karolina Seidel kancelaria prawa medycznego
ul. Saska 7E
03-968 Warszawa
511 098 052
www.adwokat-seidel.pl