Czym jest upadłość konsumencka i jak ją ogłosić w 2020 roku?

Czym jest upadłość konsumencka i jak ją ogłosić w 2020 roku?

Wiele osób zastanawia się, co to jest upadłość konsumencka 2020 i co należy zrobić, aby ją ogłosić. Rok 2020 przyniósł nieco zmian w dotychczasowych przepisach, które dawały prawo do ogłoszenia upadłości osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Sprawdzamy, czym jest upadłość konsumencka 2020, dla kogo jest opłacalna i jakie kroki podjąć, by ją ogłosić.

Czym jest upadłość konsumencka 2020?

Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie pozostają w spółce na dzień ogłoszenia upadłości. Sama możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby prywatne została wprowadzona w 2015 roku. Niemniej jednak wtedy niewiele osób skorzystało z niej skorzystało, głównie ze względu na niemożliwość spełnienia wielu warunków ustawowych. Tymczasem nowelizacja ustawy pozwala ogłosić upadłość znacznie większej liczbie osób. Upadłość konsumencka 2020 dotyczy osób, które nie mają wystarczająco dużo środków finansowych, aby spłacić swoje zobowiązania. Oznacza to, że jeżeli osoba fizyczna posiada długi i nie osiąga wystarczających dochodów, aby je spłacić, może ogłosić upadłość konsumencką. Warto mieć na uwadze, że ogłoszenie upadłości nie oznacza anulowania wszelkich długów. Wręcz przeciwnie, sąd w pierwszej kolejności ustala plan spłaty wierzycieli, a dopiero później umarza długi, jeżeli upadłemu nie pozostaje wystarczająco dużo majątku na ich spłatę. Upadłość konsumencka oznacza niejako nowy start dla zadłużonego. Nie ma znaczenia, dlaczego doszło do niewypłacalności. Wcześniej zadłużony musiał udowodnić, że stało się to nie z jego winy, a przez działanie tak zwanej siły wyższej. Mogła nią być choroba, utrata zatrudnienia czy inne, niesprzyjające warunki. We wniosku o ogłoszenie upadłości nie trzeba więc podawać powodów, dla których dłużnik stał się niewypłacalny. Niemniej jednak jeśli zadłużony z premedytacją doprowadził do swojej niewypłacalności, będzie musiał spłacić wszystkie zobowiązania nawet do 7 lat wstecz. Wciąż jest to jednak bardziej opłacalne, niż plątanie się w spirali długów.

Zobacz więcej:

Jak ogłosić upadłość konsumencką 2020?

Jeżeli wiemy już, czym jest upadłość konsumencka 2020, dobrze także wiedzieć, jak można ją ogłosić. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że niewypłacalność powinna trwać powyżej 3 miesięcy. W praktyce oznacza to, że przez minimum 3 miesiące nie spłacamy swoich długów. Skąd taki termin? Chodzi tutaj głównie o uniknięcie wniosków osób, które są niewypłacalne chwilowo, na przykład ze względu na nieotrzymanie wynagrodzenia w terminie. Upadłość konsumencka jest dla tych, którzy znaleźli się w spirali zadłużenia i bieżące dochody nie są w stanie zaspokoić wierzycieli. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą zgłosić zarówno upadły, jak i wierzyciele. Aby ogłosić upadłość konsumencką wystarczy wystąpić do sądu z wnioskiem. Należy w nim wskazać powody, dla których chcemy ogłosić upadłość oraz długi, jakie posiadamy. Co istotne, ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczy jedynie tych długów, które powstały przed dniem złożenia wniosku o upadłość. Koszt wniosku jest niski, ponieważ wynosi jedynie 30 zł. Jeżeli jednak reprezentuje nas pełnomocnik, musimy jeszcze wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. W momencie, gdy sąd potwierdzi upadłość osoby fizycznej, rozpoczyna się proces likwidacji majątku, realizowania planu spłaty wierzycieli i na koniec może nastąpić ewentualne umorzenie pozostałej części długów. Całe postępowanie nie powinno trwać dłużej niż 5 lat, jednak dokładne ramy czasowe nie zostały ustawowo określone.

Co daje upadłość konsumencka 2020?

Warto zdać sobie sprawę z faktu, iż upadłość konsumencka 2020 to możliwość uwolnienia się od długów w sposób całkowicie zgodny z prawem. Daje to pewnego rodzaju spokój ducha i możliwość prowadzenia normalnego życia. Niemniej upadły nie zostaje z dnia na dzień uwolniony z pętli zadłużenia. Musi on przede wszystkim spłacić wierzycieli, którzy i tak są już poszkodowani, gdyż czekają na pieniądze, które powinni otrzymać znacznie wcześniej. Spłata wierzycieli dokonuje się z majątku dłużnika, zatem majątek ten należy spieniężyć. Oczywiście prawo daje dłużnikowi możliwość zatrzymania takiej ilości pieniędzy, która zaspokoi jego podstawowe potrzeby życiowe. Tutaj jednak wszystko zależy od decyzji sądu i syndyka, bowiem nie jest dokładnie określone, czym są “podstawowe potrzeby życiowe”. Cały proces oddłużania jest o tyle istotny dla upadłego, że wierzyciele nie mają prawa domagać się wcześniej spłaty długów czy wyższych odsetek. Upadłość konsumencka 2020 skierowana jest więc do tych osób, które chcą pozbyć się długów bez konieczności dalszego zapożyczania się. Jednocześnie osoby te są gotowe do rezygnacji z pewnego poziomu życia, jeśli wcześniej nie ograniczały się za bardzo z wydawaniem pieniędzy. Jak widać, upadłość konsumencka 2020 ma swoje zalety, lecz nie jest też wolna od wad. W praktyce decyzję powinien podjąć sam upadły, zanim zrobi to za niego wierzyciel. Dłużnik może skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika.