Ukraińcy coraz chętniej podejmują pracę w Polsce.

Według najnowszych wiadomości jakie mamy szansę usłyszeć z radia lub telewizji, bądź przeczytać w prasie – do Polski w poszukiwaniu pracy napływają coraz większe rzesze Ukraińców. Są to nie tylko młodzi ludzie – dopiero co stawiający swoje pierwsze kroki na rynku pracy, lecz także mężczyźni i kobiety w wieku czterdzieści plus.

Czym się kierują wybierając Polskę jako kraj do osiedlenia się oraz jak odbiera ich polskie społeczeństwo?

Czy pogląd jakoby Ukraińcy dosłownie zabierali nam – Polakom miejsca pracy jest słuszny?

 

 

Ukraińcy w Polsce. W jakich sektorach i branżach znajdują zatrudnienie?

Od dobrych kilku lat przeglądając chociażby aktualne oferty pracy możemy zaobserwować, iż praca dla Ukraińców w Polsce to coś na porządku dziennym. Pracownicy z Ukrainy coraz częściej są mile widziani przez polskich pracodawców w branżach takich jak chociażby potocznie nazywana budowlanka, prace sezonowe, ogrodnictwo czy rolnictwo, a także praca na dużych halach magazynowych, czy też w zakładach produkcyjnych. 

Oprócz tego praca dla Ukraińców w opiece nad dziećmi chcących w Polsce jednocześnie pracować i na przykład podjąć studia to zjawisko spotykane dość często. W naszym kraju bardzo często znajdują także zatrudnienie panie w wieku powyżej czterdziestego roku życia – najczęściej jako osoby sprzątające oraz w gastronomii, czy też sezonowo przy zbiorze warzyw i owoców. 

Według danych statystycznych w Polsce ze wszystkich mniejszości narodowych jakie zamieszkują nasz kraj – zdecydowanie najwięcej jest Ukraińców. Prognozy na najbliższe lata donoszą, iż ich liczba będzie sukcesywnie wzrastać w ciągu najbliższych kilku lat. 

 

Jak społeczeństwo polskie odbiera przybywających do Polski Ukraińców?

 

Chociaż społeczeństwo polskie wydają się być przyzwyczajone do tego, iż w naszym kraju nie brakuje pracy dla Ukraińców  to jednak sposób postrzegania imigrantów przez Polaków bywa bardzo odmienny w poszczególnych środowiskach i grupach społecznych. 

Na ogół do imigrantów z Ukrainy oraz samej idei tworzenia w Polsce miejsc pracy dla Ukraińców jesteśmy nastawieni przyjaźnie oraz optymistycznie. Niestety nie brakuje wśród rodaków osób, które twierdzą, iż Ukraińcy dosłownie ,,zabierają” nam Polakom miejsca pracy oraz doprowadzają do tego, iż musimy pracować za niższe stawki. 

Autorami tego typu poglądów oraz haseł są zwykle ludzie pielęgnują dawne stereotypy na temat Ukrainy oraz niechęć i nienawiść do tego narodu za wydarzenia historyczne minionych lat. 

Ponadto kolejna grupa obawiając się, iż coraz bardziej powszechna praca dla Ukraińców w Polsce może im bezpośrednio zaszkodzić na ojczystym rynku pracy to osoby bardzo młode, absolwenci szkół i uczelni, którzy dopiero co stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy. 

Obawiają się oni, iż przez masowo napływających do kraju Ukraińców niejednokrotnie będą sami musieli pracować za  o wiele niższe stawki, aniżeli miałoby to miejsce gdyby w firmach i zakładach pracy nie zatrudniano cudzoziemców. Kolejną kwestią jakiej obawiają się w odniesieniu do pracy dla Ukraińców jest to, iż uważają, że konkurując z osobą z Ukrainy o to samo stanowisko poniosą oni porażkę – podając zdecydowanie wyższą preferowaną stawkę za wykonywaną pracę niż zrobiłby to cudzoziemiec. 

 

Czy obawy Polaków w stosunku do poszukujących pracy w Polsce cudzoziemców są uzasadnione?

 

Chociaż zjawisko jakim jest praca dla Ukraińców https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/oferty-pracy/ w Polsce budzi wśród rodaków niemałe kontrowersje to jednak pogląd jakoby stanowili oni dla nas realne zagrożenie na rynku pracy jest mocno przesadzony. Zatrudnieni bowiem w Polsce – legalnie Ukraińcy, którzy świadczą tutaj pracę w oparciu o umowę o pracę nie mogą zarabiać mniej niż wynosi minimalna stawka krajowa w danym roku. 

Ponadto bardzo często podejmują się oni pracy w branżach i sektorach, w których w Polsce panują deficyty i trudno jest obsadzić te stanowiska pracy Polakami. 

Tak naprawdę jedynym realnym problemem jaki możemy napotkać w Polsce ze strony imigrantów jest praca wykonywana nielegalnie – bez jakichkolwiek umów, nazywana potocznie pracą ,,na czarno”. 

Wielu przedsiębiorców bardzo często wykorzystuje fakt nieznajomości polskich przepisów oraz języka przez cudzoziemców lub nieprzedłużenia im pozwolenia na pracę – oferując jednocześnie zatrudnienie nielegalnie za o wiele niższą stawkę. 

Niestety trudno tutaj jednoznacznie winić samych cudzoziemców za zaistniały stan rzeczy na polskim rynku pracy. Ponadto ,,praca na czarno” istnieje w Polsce od wielu lat i jest praktykowana nierzadko przez rodaków, którzy celowo wybierają taki styl życia chcąc jednocześnie korzystać ze świadczeń pomocy socjalnej oraz społecznej takich jak chociażby renty chorobowe czy inne zasiłki. 

 

Przybywający do Polski w poszukiwaniu pracy Ukraińcy to najczęściej otwarci, pozytywni, inteligentni i wykształceni ludzie, którzy zwyczajnie chcą pracować i mieszkać w przyjaznym otoczeniu i życzliwej atmosferze.  Traktujmy ich z należytym drugiemu człowiekowi szacunkiem – w sposób taki jak sami chcielibyśmy być odbierani za granicą.