Jakie maszyny rolnicze można znaleźć w gospodarstwach rolnych?

Z roku na rok rolnictwo się coraz bardziej rozwija. W głównej mierze jest to związane z różnego rodzaju dofinansowania w ramach programów unijnych. Rośnie też między innymi zapotrzebowanie na wyspecjalizowane maszyny rolnicze, które usprawniają wykonywania wielu prac w gospodarstwie rolnym. Jakie są najbardziej popularne?

Zapotrzebowanie na maszyny rolnicze w gospodarstwach rolnych

Współczesne rolnictwo zmierza ku coraz większej specjalizacji w konkretnej dziedzinie. Jedynie niewielka, rodzinne gospodarstwa zajmują się zarówno roślinnością, jak i hodowlą zwierząt. Do większości prac wystarczy wówczas ciągnik wraz z podstawowymi maszynami. Nie ma potrzeby, żeby na wyposażeniu był specjalistyczny, kosztowny sprzęt.

Inaczej jest w przypadku dużych gospodarstw rolnych. W głównej mierze są one ukierunkowane na jedną konkretną działalność, na przykład: hodowlę bydła, uprawę buraków lub uprawę zbóż. Zatrudnia się tam również wielu pracowników, a całą produkcję organizuje się w taki sposób, żeby przy małym nakładzie pracy, przynieść, jak największe zbiory, które mają przełożenie na zyski. Ważne jest więc zadbanie o odpowiednie maszyny rolnicze.

Dostęp do maszyn rolniczych

W chwili obecnej oferta maszyn rolniczych jest bardzo szeroka i zróżnicowana. Szybki rozwój rolnictwa oraz łatwiejszych dostęp do rynków zagranicznych sprawił, że pojawiło się wiele dodatkowych okazji, żeby zakupić nowe lub używane maszyny rolnicze. Z kolei szybko rozwój mechanizacji rolnictwa sprawił, że zaczęły powstawać duże, wielohektarowe gospodarstwa rolne, które mają na swoim wyposażeniu wyspecjalizowane urządzenia.

Mniejsze gospodarstwa rolne nie mogą sobie pozwolić na zakup takich urządzeń, ponieważ są one bardzo drogie. Dlatego jedną z opcji stosowanych przez rolników jest wypożyczanie sprzętu albo zlecanie pewnych prac innym rolnikom, którzy dysponują odpowiednimi maszynami.

W jaki sposób maszyny rolnicze usprawniają pracę w gospodarstwie?

Odkąd maszyny rolnicze pojawiły się w gospodarstwach rolnych, to praca w nich znacznie się usprawniła. Zwłaszcza w tych największych, które w szczególności korzystają z wszelkich nowinek technicznych i stale unowocześniają swoje parki maszynowe. Zaawansowane technologicznie urządzenia wpływają przede wszystkim na:

  • oszczędność czasu – w gospodarstwach rolnych liczy się każdy dzień, nie można sobie pozwolić na żadne przestoje, bo niedopilnowanie terminów może doprowadzić do znacznych strat finansowych – dzięki maszynom rolniczym czas pracy uległ znacznemu skróceniu
  • oszczędność energii – mając odpowiedni sprzęt można znacząco odciążyć ludzi, którzy musieliby osobiście wykonywać daną pracę
  • wydajność – specjalistyczne maszyny rolnicze dają możliwość bardzo precyzyjnego wykonania poszczególnych zadań, takich jak: siew czy oprysk

Najczęściej spotykane maszyny rolnicze w gospodarstwach rolnych

Podstawą każdego gospodarstwa rolnego, zarówno tego małego, jak i tych wielkich, są ciągniki rolnicze. Jednak sam ciągnik niewiele by zdziałał, gdyby nie inne maszyny rolnicze, które są do niego doczepiane. Postanowiliśmy przedstawić te najbardziej popularne.

Przetrząsacze

Maszyny rolnicze służące do przetrząsania siana i równomiernego rozkładania skoszonego materiału, który jest dodatkowo napowietrzany. Przetrząsanie siana ma na celu przyśpieszenie procesu jego suszenia.

Zgrabiarki do siana

Dzięki nim możliwe jest formowanie skoszonego i wysuszonego materiału w wałki. Ułatwia to ręczne albo mechaniczne zbieranie bez zbędnych strat w wielkości zebranego materiału.

Prasy

Maszyny te przeznaczone są do zbierania siana, słomy i zielonki. Dzięki nim praca podczas żniw przebiega znacznie szybciej. Możemy wyróżnić między innymi: prasę rolującą oraz kostkującą.

Przyczepy zbierające

Oprócz swojej głównej roli, czyli zbierania, mogą również służyć jako wóz dozujący lub przyczepa do transportowania sieczki.

Sieczkarnie samojezdne

Maszyna ta podczas swojej pracy równocześnie kosi, rozdrabnia, tnie, miażdży oraz transportuje materiał na przyczepę, za pomocą specjalnego kanału wyrzutowego.

Brony wirnikowe

Wykorzystuje się je przede wszystkim do uprawy gleb po pługu oraz do siewu na rozluźnionych glebach.

Brony talerzowe

Dzięki nim możliwe jest spulchnianie oraz rozdrabnianie ziemi. Wykorzystuje się je po orce oraz zasiewie. Pomaga również zwalczać chwasty oraz usuwa z pola kłącza.

Siewniki mechaniczne i pneumatyczne

Umożliwiają bardzo precyzyjny i równomierny wysiew nasion na odpowiednią głębokość.

Rozsiewacze do nawozów

Pomagają nawozić zboża oraz rośliny okopowe. Dzięki nim nawozy sztuczne rozsiewane są równomiernie.

Opryskiwacze polowe

Ich głównym przeznaczeniem jest ochrona chemiczna i nawożenie zbóż oraz roślin. Wyróżnia się opryskiwacze zawieszane, ciągane i samojezdne.

Wozy paszowe i wycinaki do kiszonki

Pomagają wycinać bloki kiszonki i sianokiszonki i transportować je w konkretne miejsce skarmiania.

Ładowarki teleskopowe

Bardzo uniwersalne maszyny, do których można dołączyć dodatkowy osprzęt, taki jak: widły do palet, łyżki ładowarkowe czy chwytaki do bel.